Eskio-3® er højkvalitets-omega-3, som er ansvarligt produceret og baseret på svensk forskning. At arbejde for bæredygtigt fiskeri er en selvfølge for os.

Bæredygtigt fiskeri med Friend of the Sea

Fiskeolien i Eskio-3 er certificeret af Friend of the Sea. Det garanterer, at de fisk, der bruges i fremstillingsprocessen er fanget etisk og følger principperne for bæredygtig udvikling. Friend of the Sea er en non-profit organisation, der fremmer bæredygtigt fiskeri og brugen af ​​selektive fiskemetoder. Derudover stræber organisationen efter at minimere fiskeriets negative indvirkning på økosystemet.

Uafhængige certificeringsudvalg

Friend of the Sea har et internationalt førende certificeringsprogram for etisk fiskeri og dambrug. Certifikatet sikrer, at fisk, der bruges i produktionen af ​​fiskeolien, ikke kommer fra overfiskede områder eller områder, hvor fiskebestandene skal genoprettes. Det er desuden garanteret, at fangstmetoderne ikke skader havbunden, og at fiskeriet skal opfylde alle lovkrav. Certificeringen udføres af uafhængige certificeringsudvalg. Den seneste certificering for Eskio-3 fandt sted i efteråret 2021.

At arbejde for bæredygtigt fiskeri er en selvfølge for os, da et rent hav giver os mulighed for at lade vores forbrugere at hente styrke fra havet.

Velkontrolleret produktion

Vi henter fiskene fra det dybe og kolde vand i Stillehavet og Nordatlanten. Til Eskio-3 fiskeolie anvendes kun små, bæredygtigt fiskede fiskearter som makrel, sardin og ansjos. Det er fiskearter, der ikke er truede eller overfiskede. Hele fisken bruges i produktionen og unødigt spild undgås.

Produkter af højeste kvalitet

Produktionen af ​​Eskio-3 foregår omhyggeligt i alle led i kæden. Bøtter og flasker fyldes og kvalitetskontrolleres i vores eget moderne anlæg i Falköping*.

Hele værdikæden er præget af højeste kvalitet i alt, hvad vi foretager os, lige fra fiskerne ude på havet til det færdige forbrugerprodukt på hylden. Den rå (originale) fiskeolie kommer kun fra fiskeri, der følger FAOs adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri.

* gælder ikke for Kids Chewable og Vegan Algae